commissie leefbaarheid

vergadering/overleg

Fotoclub

10 jarig bestaan

Fotoclub

koffie drinken

Gemeente Berkelland Welzijnsraad

ca 25 personen

Sportclub Haarlo jeugd

trainen jeugd

SP Berkelland

uitslag verkiezingen

Muziekvereniging de Eendracht

extra repetitie

Groot Zevert

Bezoek van 25 gasten uit Duitsland

Voshaar Got Talent

Voshaar Got Talent

Voshaar Got Talent

Voshaar got talent