Haarlo’s Belang

Haarlo’s Belang is een vereniging en behartigt de belangen van de inwoners van Haarlo op diverse gebieden. U kunt bij de bestuursleden van Haarlo’s  Belang terecht als u vragen heeft met betrekking tot de gemeente, de provincie en het waterschap. Ook zetten wij ons in voor de totale veiligheid in en om Haarlo. Dit betreft zowel de persoonlijke veiligheid als de verkeersveiligheid.

Haarlo’s Belang organiseert elk jaar een aantal activiteiten, onder andere ; het paasvuur, de midzomerwandeltocht en de sinterklaasintocht.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Bertie ten Bras                            ( voorzitter )

Pieter Zieverink                           ( penningmeester )

Peter Visser                                 ( secretaris )

Annie Ligtenbarg                         ( bestuurslid )

Tineke Wantia                              ( bestuurslid )

Henk Prinsen                               ( bestuurslid ) en

Jan te Luggenhorst                      ( bestuurslid )

 

Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres :

secretaris@haarlosbelang.nl

De internetsite van Haarlo’s Belang is:       www.haarlosbelang.nl en de facebookpagina is:        www.facebook.com/haarlosbelang

 

Ouderenmiddag Haarlo.

Een aantal vrijwilligers organiseert onder auspiciën van Haarloos Belang eens in de maand (met uitzondering van de zomermaanden juni, juli en augustus) een gezellige middag in de Endskamer van Kulturhus ’t Stieltjen voor de ouderen van Haarlo en omstreken.

Onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers en een drankje met een hapje kan er met elkaar gepraat worden.

Tevens nodigen we soms iemand uit die ons wat komt vertellen of wat  laat zien.

Kom ook eens gezellig meedoen op deze woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.30 uur. Kosten € 6,00

De datums staan hieronder vermeld en staan in het plaatselijke kontakt.

 

 

16 maart 2016

13 april 2016