Geschiedenis

In 1383 werd al gesproken over een kapel in de omgeving van Haarlo. Tijdens de reformatie werd de kapel vanaf 1558 voornamelijk nog als school en vergaderruimte gebruikt. In 1823 werd de kapel in het voorjaar afgebroken en in de zomer weer opgebouwd. Op 10 augustus 1823 gingen de mensen van Haarlo weer naar hun kapel ter kerke.

Van kapel tot kerk

In 1855 ontstond onder de bewoners van de buurtschappen Haarlo en Waterhoek de wens dat de kapel tot kerk werd verheven. Ze slaagden erin het geld bij elkaar te krijgen en bouwden de kerk op de plaats van de kapel. De kerk kreeg een vorm die in de negentiende eeuw bijna niet voorkomt, want het is een achtkantig kerkje. Protestantse kerken werden in de zeventiende en achttiende eeuw vaak gebouwd op een veelzijdig symmetrische plattegrond, maar in de negentiende eeuw kwam dat bijna niet meer voor.

Rijksmonument

Op 7 mei 2001 is de Kluntjespot in Haarlo aangewezen als Rijksmonument (nummer 516436) omdat het van architectuurhistorische waarde is en een goed en gaaf bewaard voorbeeld van een eenvoudig kerkgebouw. Op 10 oktober 2015 is de Kluntjespot overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).