Familie Kunst

Welzijnsraadvergadering Gem Berkelland

Vergadering 25 personen

muziekvereninging Accoord

ledenvergadering

Timeless

repetitie

ouderenmiddag

grote soos

obs de Voshaar

Streetwise

Haarlo’s Belang

vergadering

Ira Wunnekink

overleg met Muziek en kunstwijs

keuvelen

stichting zomerfeest

overleg  met Accoord en de Eendracht