Privacy verklaring

Kulturhus ‘t Stieltjen verwerkt persoonsgegevens van haar vrijwilligers, medewerkers en contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Kulturhus ‘t Stieltjen wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Kulturhus ‘t Stieltjen (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door vrijwilligers en contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Kulturhus ‘t Stieltjen?

Kulturhus ‘t Stieltjen verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Kulturhus ‘t Stieltjen, kan Kulturhus ‘t Stieltjen aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken.

Kulturhus ’t Stieltjen maakt gebruik van cookies op haar website. Dit doen wij om onze website te analyseren en optimaal te laten functioneren.

Kulturhus ‘t Stieltjen vraagt te allen tijde toestemming aan betrokkenen om personen te mogen fotograferen en de foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op onze website, voor gebruik op folders of posters etc.)

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Verwerkt Kulturhus ‘t Stieltjen onjuiste of onvolledige gegevens, dan kun je het verzoek doen om dit aan te passen. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat  Kulturhus ‘t Stieltjen  gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Uiteraard kun je contact met ons opnemen via secretaris@stieltjen.nl om van je rechten gebruik te maken.

Beveiliging

Kulturhus ‘t Stieltjen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Kulturhus ‘t Stieltjen schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via secretaris@stieltjen.nl.