Categoriearchief: Geen categorie

Zaterdag 11 Maart NLdoet 2023 !

Hallo gebruikers van het Kulturhus.

Wil je een dagje de handen uit de mouwen steken voor het Kulturhus?

Doe dan op zaterdag 11 Maart  mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Door mee te doen maak je echt een groot verschil .

Voor de uitgevoerde werkzaamheden ontvangen wij een financiële bijdrage .

Je deelname levert dus ook geld op.

Jouw inzet is dus hard nodig en zeer welkom!

Graag ontvangen we (uiterlijk 10 Maart) een reactie ter bevestiging zodat we de werkzaamheden kunnen plannen en broodjes inkopen voor de lunch.

We beginnen om 9.00 uur en ronden de werkzaamheden rond 14.00 uur .

Naast de buiten activiteiten zal er binnen in het gebouw extra schoonmaak plaatsvinden.

Voor buiten graag gepast gereedschap meebrengen.

We rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van stichting ‘t Stieltjen

Zaterdag 24 september is het weer Burendag. 

Wat is Burendag?

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en

wordt ieder jaar op de 4e  zaterdag in september gevierd. Burendag is

een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen

iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want goede buren doen ertoe.

In 2022 vieren we Burendag op 24 september.

Wil je een dagje de handen uit de mouwen steken voor Kulturhus?

Doe dan op zaterdag 24 september mee met Burendag

Door mee te doen maak je echt een groot verschil .

Jouw inzet is hard nodig en zeer welkom!

Graag ontvangen we (uiterlijk 23 september) een reactie aan secretaris@stieltjen.nl ter bevestiging zodat we de werkzaamheden kunnen plannen en broodjes inkopen voor de lunch.

We beginnen om 9.00 uur en ronden de werkzaamheden rond 14.00 uur

Naast de buiten activiteiten zal er binnen in het gebouw extra

schoonmaak plaatsvinden.

Voor buiten graag gepast gereedschap meebrengen.

We rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van het Kulturhus

Lichtpunt

Hartelijk bedankt PZF voor de verlichting op de parkeerplaats van het Kulturhus.

PZF brengt licht bij het Kulturhus

2020 is anders gelopen dan gedacht.

Op het moment van schrijven zitten we midden in de 2e lockdown.

De gebruikers van het kulturhus moesten vaak hun plannen bijstellen of afgelasten.

Maar er zijn ook veel zaken wel gelukt.

De buitenkant van het kulturhus is geschilderd ,opgeknapt en gerepareerd, de stoelen zijn opnieuw bekleed.

Er is een nieuwe boiler geïnstalleerd ,nieuwe plinten in de gymzaal, Digibord ontvangen en geïnstalleerd ..enz.

Het bestuur van de stichting kulturhus ’t Stieltjen is aangepast.

Ans Lappenschaar blijft de functie van het secretariaat vervullen.

Bert Grooters is dit jaar penningmeester geworden.

Bram van Welzenis is voorzitter geworden .

Dick van den Belt regelt de verwarmingsinstallatie en technische zaken en Hendrien Saaltink doet inkoop .

We blijven nog steeds op zoek naar bestuursleden .

De burendag is wel door gegaan met 1,5meter voorschriften .

Na een leuke actie avond ook nog een serieus bedrag voor het kulturhus “t Stieltjen.

De muziekbingo van 12 december is leuk geweest .

Het is best lastig om een evenement te organiseren in corona tijd maar het muziekbingo team kreeg het voor elkaar.

Op 80 adressen werd er mee gespeeld via Zoom, heel leuk om iedereen even te zien.

Er is achter de schermen veel werk verzet en het was goed geregeld.

En vooral het rond razende PZF prijzen team was erg grappig.

Dat het kulturhus 1000 euro heeft mogen ontvangen is geweldig.

We zijn het Haarlose muziekbingo team dan ook dankbaar hiervoor.

Namens stichting Kulturhus ’t Stieltjen,

Bert Grooters

Ans Lappenschaar

Hendrien Saaltink

Dick van den Beld

Bram van Welzenis

Burendag 2020 op de ochtend van za. 26 september

Op Burendag willen wij zoveel mogelijk buren met elkaar in contact brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt.

Op zaterdag ochtend 26 september willen we met elkaar de parkeerruimte rondom het Kulturhuus opknappen . We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch. Geef je op bij Ans Lappenschaar of op dit mailadres


secretaris@stieltjen.nl

Dit jaar is Burendag wel net iets anders dan anders; we houden voldoende afstand en we vieren het op een veilige manier.

Protocol inzake corona

Secretariaat: Borculoseweg 21

                    7273SJ  Haarlo

Datum: 2 juni 2020

Protocol Kulturhus ’t Stieltjen in tijd van corona

1.Kulturhus ’t Stieltjen gaat per 1 juni weer (beperkt) open.

 1. Inleiding

Kulturhus ‘t Stieltjen vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken.

Vanuit de rijksoverheid gezien kan het Kulturhus weer open vanaf 1 juni voor maximaal 30 mensen, exclusief personeel/vrijwilligers. Uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons kulturhus volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.  In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen.

 1. Het protocol

De maatregelen in het protocol hebben ten doel onze gebruikers en vrijwilliger te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door het bestuur van het kulturhus.

We hopen dat we door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes duidelijk worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat het uitvoeren van het protocol een succes wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan.

Het protocol is geldig totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is.

1.3 Randvoorwaarden

Het kulturhus valt onder een openbare inrichting. Het gebouw is eigendom van de stichting.

1.4 Welke openingstijden hanteren we?

We kiezen ervoor voorlopig alleen voor besloten activiteiten van onze huurders en gebruikers open te gaan. Open inloop is voorlopig niet mogelijk. Dit houdt in dat de vaste gebruikers alleen op de met hun afgesproken tijden van het kulturhus gebruik kunnen maken.

         1.5 Wie is er verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw.

1.6 Wie is er verantwoordelijk voor het beheer?

De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de  gebruikers.

1.7 wie zijn onze gebruikers?

Vaste huurders kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruikmaken van de door hun gehuurde ruimtes en de algemene ruimtes.

1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

Er is een protocol wat van toepassing is op Kindcentrum ’t Zunneke  en een protocol voor de Dorpsböke.

 • Routing en inrichting

1,5 m afstand houden en geen fysiek contact is de norm voor iedereen in het gebouw, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar.

2.1 Het buitenterrein

Het buitenterrein is publiek toegankelijk. Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.

Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw.

Voor de mensen die willen roken vragen we ze dit op gepaste afstand van elkaar te doen en dan niet bij de ingang van het gebouw maar aan de zijkant op het grasveld. Niet meer dan 3 rokers tegelijk.

2.2 toegang tot het gebouw

De hoofdingang is de ingang tot het gebouw. Het is echter toegestaan om de nooduitgang in de Harmonie en de Kapschuure te gebruiken als ingang, als er veel mensen tegelijk binnenkomen.

 2.3 Capaciteit

Het aantal mensen dat in een ruimte maximaal mag:

De Endskamer     15 personen

De Harmonie       30 personen

Gymnastiekzaal   30 personen (alleen voor een bijeenkomst, niet om te sporten)

De Opkamer        2 personen

De Alkoof            6 personen

Het totaal aantal personen wat in het Kulturhus is lezen we af aan de agenda.

         2.4 Route

We hanteren de regel dat we via de hoofdingang binnenkomen en dit op gepaste afstand van elkaar. Omdat de activiteiten vaak met een groep gehouden worden die zowel bij binnenkomst als bij weggaan op hetzelfde moment plaatsvinden kan er ook weer via de ingang naar buiten worden gegaan.

2.5 Inrichting ruimtes

De opstelling van de tafels en stoelen is zo ingedeeld dat er op gepaste afstand van elkaar gezeten kan worden. Wij verzoeken u zich hier dan ook aan te houden en geen extra stoelen neer te zetten.

         2.6 Plattegrond

 • Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af

Gebruikers kunnen hun eigen sleutel gebruiken om toegang tot het gebouw te krijgen. Buiten de gebruikelijke uren melden ze dit vooraf bij de secretaris.

3.2 Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

Alle gebruikers verstrekken we dit protocol per e-mail. Er is ook altijd een geprint exemplaar voorhanden dat in het Kulturhus ligt.

3.3 Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:  

 • Bij binnenkomst handgel gebruiken
 • Regelmatig handen wassen
 • Houd anderhalve meter afstand tot elkaar, bij het binnenkomen van een ruimte, in de gangen, in de ruimte en tijdens de activiteit.
 • Wandelganggesprekken voer je in een ruimte
 • Bij verkoudheid, koorts en of luchtwegaandoeningen blijf je thuis
 • Bij het naar binnengaan van een ruimte handgel gebruiken
 • Na afloop van een activiteit, deuren, deurklinken, tafels en stoelen reinigen (schoonmaakmiddelen staan in de ruimte)

Dagelijks worden de ruimtes schoongemaakt.

Als er meerdere activiteiten plaatsvinden in het Kulturhus, zullen de toiletten vaker worden schoongemaakt. Ook zullen de deurklinken, deuren en lichtknoppen worden schoongemaakt.

3.4    Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Tafels en stoelen staan op gepaste afstand.

Er staat handgel voor desinfectie

4. Zo gaan we met elkaar om        

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 2 meter afstand van elkaar.  Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis. 

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers

 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten

(loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot

38 graden Celsius) en/of koorts.

 • Als je je beter voelt en 24 uur lang geen

gezondheidsklachten hebt gehad, mag je weer komen

 • Wanneer iemand in jouw gezin verkoudheidsklachten

met koorts heeft (38 graden Celsius of meer) blijf je thuis.

 • Als iemand in je gezin besmet is met het coronavirus.
 • Je moet thuisblijven tot 14 dagen na het laatste

onbeschermde contact met de patiënt EN het gezinslid

moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn.

Voorkom besmetting van jezelf en anderen!

Houd je in alle omstandigheden aan deze 5 regels:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.

         Dit geldt ook voor de opkomst- of pauzeruimte!

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.

Was je handen ook nadat je je handschoenen hebt uitgetrokken.

 • Raak je gezicht niet aan, vooral niet bij je ogen, je neus en je mond.

Je kunt je gezicht wel aanraken nadat je je handen goed gewassen hebt.

 • Hoest of nies in je elleboog of een papieren zakdoekje.

Gooi het zakdoekje meteen weg en was je handen.

 • Blijf thuis als je zelf milde verkoudheidsklachten en/of koorts hebt.

Hoe was je je handen?

 • Maak je handen goed nat.
 • Neem wat zeep.
 • Was je handen voor minimaal 20 seconden:

          • Wrijf de handen over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant

             goed bedekt zijn met zeep.

          • Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in.

          • Wrijf tussen de vingers.

          • Neem ook de polsen mee.

 • Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water.
 • Droog je handen goed af aan de papieren handdoeken.

Vergeet hierbij de huid tussen de vingers niet.

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van de bezoekers

De huurders zijn geïnformeerd over wat wij verwachten van bezoekers en zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun bezoekers.

Posters hangen op de deuren bij binnenkomst.

4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers

We zijn blij met elke vrijwilliger die zich in wil zetten. De veiligheid van bezoekers en andere vrijwilligers staat wel voorop. Dat betekent dat vrijwilligers met mogelijke COVID-19 klachten, zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, neusverkouden, hoesten, keelpijn) of kortademigheid geen vrijwilligerswerk in ons gebouw kunnen doen. Als je in één huis woont met iemand die (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 kan je ook geen vrijwilligerswerk in ons gebouw doen. Elke vrijwilliger is  persoonlijk op de hoogte gesteld van deze regels.

4.4 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilliger

Vrijwilligers worden persoonlijk geïnformeerd en krijgen ook dit protocol toe gemaild.

5. Programmeerkeuze:

5.1 voor welke doelgroepen zijn we open

Voor de kinderopvang en Dorpsböke

5.2 deze activiteiten zijn mogelijk in ons Kulturhus

Voor kleine vergaderingen en bijeenkomsten

5.3    Dit zijn de regels die we in acht nemen voor specifieke functies in ons gebouw

Iedere huurder/gebruiker van het gebouw is zelf verantwoordelijk voor de na te leven regels.

5.3.1  Horeca

Per 1 juni mag het horecadeel van het kulturhus open voor publiek.

De volgende regels worden vanaf 1 juni nageleefd:

–        Maximaal 30 personen inclusief personeel in het gebouw als je je aan de 1,5 meter maatregel kunt houden (onder voorbehoud van herziening van maatregelen vanuit de rijksoverheid, vanaf 1 juli 100 personen per ruimte).

–        Iedereen moet bij binnenkomst zijn of haar handen wassen of desinfecterende gel gebruiken.

–        huurders kunnen gebruik maken van de bar en regelen met de verhuurder hoe ze dit gaan doen als er meerdere huurders zijn.

–        Op locatie moet de 1,5 meter regel nageleefd kunnen worden. Het aantal zitplaatsen is beperkt.

–        aan de tafels mogen  mensen zitten op gepaste afstand

–        Nadat de huurders  vertrokken zijn, worden tafels en stoelen ontsmet.

–        de toiletvoorziening mag worden gebruikt als men zich aan de afspraken houdt. Afstand bewaren en niet meer dan 1 bezoeker gelijk in de toiletruimte

5.3.2 Dorpsböke

Vrijwilligers en bezoekers van de Dorpsböke hebben een eigen protocol wat nageleefd dient te worden.

5.3.3 Fanfare, harmonie en zangkoren

Van zangkoren is inmiddels aangetoond dat ze het virus snel kunnen verspreiden en zijn daarom verboden. Dit geldt ook voor zangkoren tijdens religieuze bijeenkomsten. Voor blaasinstrumenten is een soortgelijk verbod te verwachten. Het voorlopig advies van de koepel KNMO (13 mei 2020) aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren. Daarmee zijn optredens en repetities van fanfare en harmonie vanaf 1 juni nog niet mogelijk.

            5.4 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw

Activiteiten in de gereserveerde ruimtes waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd, kunnen geen doorgang vinden, tenzij in een gewijzigde vorm en/of in een andere ruimte.

5.5    Dit vragen we van onze huurders

De huidige huurder van ons kulturhus zijn welkom om hun ruimte te gebruiken. Als deze huurders aanwezig zijn telt dit ook mee voor het aantal aanwezige mensen (maximaal 30). Daarom willen we van te voren weten op welke dagen zij aanwezig zijn en met hoeveel personen. (doorgeven aan de secretaris). Daarnaast maken zij zoveel mogelijk gebruik van hun eigen faciliteiten. De vaste huurders houden zich aan het protocol.

6 Vervolgstappen

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

Datum:  2 juni 2020

Bestuur Kulturhus ‘t Stieltjen

NL doet 2020 gaat niet door.

Hallo gebruikers van het Kulturhus,
Aanstaande vrijdag 13 maart  en zaterdag 14 maart zouden er de NL DOET dagen zijn.

Het Oranje Fonds heeft in verband met het coronavirus besloten alle activiteiten uit te stellen.De activiteiten bij ’t Stieltjen gaan dus aanstaande zaterdag niet door.Willen jullie de mensen die toegezegd hadden om te komen (en alle overige leden) hierover berichten dat het niet doorgaat? Misschien dat we later dit jaar nog een nieuwe datum prikken hiervoor. Mocht dit zo zijn dan horen jullie daar te zijner tijd  meer over.