NL doet 2020 gaat niet door.

Hallo gebruikers van het Kulturhus,
Aanstaande vrijdag 13 maart  en zaterdag 14 maart zouden er de NL DOET dagen zijn.

Het Oranje Fonds heeft in verband met het coronavirus besloten alle activiteiten uit te stellen.De activiteiten bij ’t Stieltjen gaan dus aanstaande zaterdag niet door.Willen jullie de mensen die toegezegd hadden om te komen (en alle overige leden) hierover berichten dat het niet doorgaat? Misschien dat we later dit jaar nog een nieuwe datum prikken hiervoor. Mocht dit zo zijn dan horen jullie daar te zijner tijd  meer over.